Izbirni predmeti 2023/2024

Predmetnik 7., 8. in 9. razreda vključuje tudi  obvezne  in neobvezne izbirne predmete. Učenec mora izbrati 2 uri obveznih izbirnih predmetov, neobvezni izbirni predmet pa lahko izbere ali pa ne.

OBVEZNI IZBIRNI PREDMETI so razdeljeni na dva sklopa:

  • družboslovno – humanistični sklop
  • naravoslovno – tehnični sklop

Šola mora ponuditi pouk najmanj treh izbirnih predmetov iz družboslovno – humanističnega sklopa in najmanj treh iz naravoslovno – tehničnega sklopa. V okviru družboslovno – humanističnega sklopa mora šola ponuditi pouk tujega jezika, nekonfesionalni pouk o verstvih in etiki ter pouk retorike (9. r.).

Obvezni izbirni predmeti so lahko:

  • triletni predmeti – učenec jih lahko izbere vsa tri leta
  • triletni predmeti, lahko tudi krajši – učenec jih lahko izbira eno, dve ali tri leta
  • enoletni predmeti vezani na razred – učenec jih lahko izbere le v določenem razredu
  • enoletni predmeti – trajajo eno leto, učenec jih ne more ponovno izbrati

Enoletni predmeti, ki niso vezani na razred, trajajo eno leto, kar pomeni, da učenec, ki je predmet že obiskoval, tega predmeta ne more ponovno izbrati v naslednjem razredu. To velja tudi za izbrani šport. Učenec, ki je že obiskoval izbirni predmet izbrani šport, tega predmeta ne more več izbrati, pa čeprav je vsebina druga npr. lani odbojka, letos nogomet.

IZBOR

  • Učenci 7., 8. in 9. razreda izberejo dve uri pouka izbirnih predmetov tedensko, lahko pa tudi tri ure, če s tem soglašajo starši.
  • Izbirni predmet je redni del učenčevega tedenskega pouka, dolžan ga je obiskovati celo šolsko leto.
  • Izbirnim predmetom je namenjena ena ura tedensko, razen tujemu jeziku dve uri tedensko.
  • Učenci so tudi pri izbirnih predmetih ocenjeni s številčnimi ocenami od 1 do 5.

Učenec 7., 8. in 9. razreda, ki obiskuje glasbeno šolo z javno veljavnim programom, je lahko v celoti ali delno oproščen izbirnih predmetov.

V tem primeru starši na vpisnem listu Izbira izbirnih predmetov označijo, da bo učenec namesto pouka obveznih izbirnih predmetov uveljavljal glasbeno šolo in priložijo potrdilo o vpisu otroka v glasbeno šolo z javno veljavnim programom.

Učenci bodo izbirali med ponujenimi izbirnimi predmeti. Če bo za predmet, ki si ga bo učenec izbral premalo prijav, le–tega ne bomo izvajali. Upoštevali bomo učenčeve nadomestne izbire.

https://www.lopolis.si/

7. razred8. razred9. razred
NEMŠČINA I NEMŠČINA IINEMŠČINA III
FRANCOŠČINA IFRANCOŠČINA IIFRNCOŠČINA III
ITALIJANŠČINA IITALIJANŠČINA IIITALIJANŠČINA III
LIKOVNO SNOVANJE ILIKOVNO SNOVANJE IILIKOVNO SNOVANJE III
TURISTIČNA VZGOJATURISTIČNA VZGOJATURISTIČNA VZGOJA
VERSTVA IN ETIKA IVERSTVA IN ETIKA IIVERSTVA IN ETIKA III
RASTLINE IN ČLOVEKRASTLINE IN ČLOVEKRASTLINE IN ČLOVEK
FILMSKA VZGOJA IPROJEKTI IZ FIZIKE IN EKOLOGIJEPROJEKTI IZ FIZIKE IN EKOLOGIJE
OBDELAVA GRADIV LESOBDELAVA GRADIV LESOBDELAVA GRADIV LES
RAČUNALNIŠTVO RAČUNALNIŠTVO RAČUNALNIŠTVO
ŠPORTŠPORTRETORIKA
ANSAMBELSKA IGRAANSAMBELSKA IGRAANSAMBELSKA IGRA
ŠPORTNEOBVEZNI IZBIRNI PREDMETI

Na Osnovni šoli Solkan bomo učencem 4., 5. in 6. razreda ponudili 5 neobveznih izbirnih predmetov: drugi tuji jezik- italijanščino, tehniko, šport, računalništvo in umetnost (glasba ter gledališka dejavnost in lutke).

Učne skupine bodo oblikovane  iz učencev 4., 5. in 6. razreda. Minimalno število učencev za izvajanje posameznega neobveznega izbirnega predmeta je 12 učencev,  maksimalno pa 28 učencev.

Na Podružnični šoli Grgar bodo učenci izbirali med dvema  izbirnima predmetoma. Ponudili bomo drugi tuji jezik italijanščino in šport, izvajali pa bomo le eno učno skupino, tisto, kjer bo največ interesa.

Na Podružnični šoli Trnovo zaradi premajhnega števila otrok v nismo upravičeni do učne skupine za  izvajanje  neobveznega izbirnega predmeta.

Učenci bodo lahko izbrali največ 2 uri pouka neobveznih izbirnih predmetov tedensko. DRUGI TUJI JEZIK – ITALIJANŠČINA se bo izvajal 2 uri tedensko, učenci ga bodo lahko obiskovali od 4. do 9. razreda. Neobvezni izbirni predmet ŠPORT, TEHNIKA, RAČUNALNIŠTVO in UMETNOST se bodo izvajali po eno uro tedensko,  obiskovali jih bodo lahko učenci od 4. do 6. razreda.

Učenec, ki si bo izbral neobvezni izbirni predmet, ga bo moral obiskovati celo šolsko leto. Učenčevo znanje bo ocenjeno, ocena bo vpisana v spričevalo. Prisotnost učenca pri pouku se bo obravnavala enako kot pri obveznih predmetih, vsako odsotnost bodo morali starši opravičiti.

Pouk neobveznih izbirnih predmetov bo na urniku za obveznimi predmeti,  predvidoma 6.  in 7. šolsko uro.

https://www.lopolis.si/

4. razred 5. razred6. razred
ITALIJANŠČINAITALIJANŠČINAITALIJANŠČINA
ŠPORTŠPORTŠPORT
TEHNIKATEHNIKATEHNIKA
RAČUNALNIŠTVORAČUNALNIŠTVORAČUNALNIŠTVO
UMETNOSTUMETNOSTUMETNOST

Related Images:

(Skupno 1.169 obiskov, današnjih obiskov 1)
Dostopnost