Specifične učne težave

Specifične učne težave so težave, ki otroka ovirajo pri usvajanju osnovnih šolskih veščin (branja, pisanja oz. pravopisa in računanja). Niso posledica motnje v duševnem razvoju (tj. znižanih intelektualnih sposobnosti), vidnih, slušnih ali motoričnih okvar, čustvenih motenj ali neustreznih okoljskih dejavnikov. Med specifične učne težave uvrščamo na primer disleksijo,  disgrafijo,  in diskalkulijo.

Težjim oblikam specifičnih učnih težav pravimo Primanjkljaji na posameznih področjih učenja (PPPU). Otroke s težjimi oblikami specifičnih učnih težav se na osnovi odločbe, ki jo izda Zavod RS za šolstvo, usmeri v Izobraževalni program s prilagojenim izvajanjem in dodatno strokovno pomočjo (DSP), ki poteka po postopka usmerjanja in ga vodi Zavod RS za šolstvo na osnovi Zakona o usmerjanju otrok s posebnimi potrebami. Učenci, ki so usmerjeni pridobijo status otrok s posebnimi potrebami.

Related Images:

(Skupno 377 obiskov, današnjih obiskov 1)
Dostopnost