Select Page

Razširjeni program

JUTRANJE VARSTVO
Jutranje varstvo je organizirano od 6.30 dalje za vpisane učence 1. razreda na OŠ Solkan. Na POŠ Grgar in na POŠ Trnovo pa je pred poukom organizirano varstvo za učence vozače.

PODALJŠANO BIVANJE
Podaljšano je organizirano za vpisane učence od 1. do 5. razreda v Solkanu, Grgarju in na Trnovem v obsegu največ 5 ur dnevno. Za nujne primere je od 15.45 do 16.00 organizirano individualno varstvo, in sicer za otroke, ki so vpisani v individualno varstvo.

DODATNI POUK IN DOPOLNILNI POUK
Predvidena je ena ura na oddelek za dopolnilni in dodatni pouk. Na predmetni stopnji bomo dodatni in dopolnilni pouk izvajali pri: SLJ, MAT, TJA, KEM in FIZ, 0,5 ure na oddelek pa bomo koristili za individualno in skupinsko pomoč.

AKTIVNOSTI ZA NADARJENE UČENKE IN UČENCE
Nadarjeni učenci poglabljajo svoje znanje in veščine v procesu učenja s pomočjo individualizacije ter diferenciacije pouka. Udeležujejo se tekmovanj in natečajev, ki so razpisana na nacionalni ravni. Poleg tega nadarjenim učencem ponujamo pester nabor aktivnosti.

DELO Z UČENCI S POSEBNIMI POTREBAMI
Izobraževanje učencev s posebnimi potrebami in izobraževanje učencev z učnimi težavami je opredeljeno z Zakonom o osnovni šoli (Ur. l. št. 81/06, 102/07, 87/11, 40/2012-ZUJF). V skladu z 12. in 12. a členom tega zakona izvajamo aktivnosti na področju dela z učenci s posebnimi potrebami in učenci z učnimi težavami.

Učenci z odločbami o usmeritvi:
24 učencev bo imelo dodatno strokovno pomoč (DSP) na osnovi individualiziranih programov po odločbah o usmeritvi (18 učencev na OŠ Solkan, 4 učenci na POŠ Grgar). Dodatno strokovno pomoč bodo izvajali: mobilne specialne pedagoginje Irena Škodnik, Irena Dirjec in Ana Leban Dominko, socialna pedagoginja Vikica Ladinek, logopedinja Nataša Škrinjar, učitelji in šolski svetovalni delavki.

Učenci z učnimi težavami, ki niso usmerjeni:
Za individualno in skupinsko učno pomoč (IUP) učiteljev in šolskih svetovalnih delavk je predlaganih 57 učencev. Število teh učencev se bo med letom spreminjalo.

Učenje slovenskega jezika za učence tujce:
Dodatno strokovno pomoč za učenje slovenskega jezika bomo organizirali za vse učence, ki jo bodo potrebovali.

(Skupno 1.074 obiskov, današnjih obiskov 1)
Dostopnost