Splošne učne težave

Med splošne učne težave uvršamo:

  • motnje pozornosti in koncentracije s hiperaktivnostjo,
  • splošno upočasnjen razvoj (podpovprečne ali mejne intelektualne sposobnosti),
  • čustveno pogojene težave pri učenju,
  • težave z učno motivacijo,
  • slabše razvite samoregulacijskih spretnosti,
  • težave pogojene z drugojezičnosti, socialno-kulturna drugačnosti ter socialno-ekonomske oviranostjo

Otroci s splošnimi učnimi težavami imajo pomoč na ravni šole po programu “Koncept dela: Učne težave v osnovni šoli”. Učencem s splošnimi učnimi težavama lahko učitelj prilagodi metode in oblike dela ter jim omogoči vključitev v dopolnilni pouk in v oblike individualne in skupinske pomoči. Za učenca s splošnimi učnimi težavami ni predviden individualizirani program, v katerega bi bil usmerjen z odločbo, vendar pa to ne pomeni, da ni upravičen do ustreznih prilagoditev v procesu poučevanja in učenja. Za vsakega učenca z izrazitejšimi splošnimi učnimi težavami in z lažjimi do zmernimi specifičnimi učnimi težavami tako na šoli oblikujemo izvirni delovni projekt pomoči. V izvirnem delovnem projektu opredelimo problem oziroma učne težave; predvidimo metodiko in didaktiko poučevanja in učenja, potrebne prilagoditve; izvajalce pomoči pri pouku, dopolnilnem pouku in v okviru podaljšanega bivanja; morebitne druge oblike pomoči in njihove izvajalce ter dogovorjen načrt nalog za odpravo, zmanjšanje ali omilitev učnih težav. Izvirni delovni projekt pomoči pa se ne omejuje le na obvladovanje učnih težav, temveč omogoča tudi odkrivanje in spodbujanje učenčevih močnih področij, interesov, talentov in dobrih izkušenj. V sklepni evalvaciji izvirnega delovnega projekta pomoči opredelimo oblike učenja, prilagoditve in pomoči, ki so učencu pomagale premagati ali omiliti učne težave, hkrati pa zapišemo tudi preventivna priporočila in pobude za nadaljnje delo z učencem.

Otrok s splošnimi učnimi težavami se tako ne usmerja z odločbo v t. i. Izobraževalni program s prilagojenim izvajanjem in dodatno strokovno pomočjo (DSP).

 

Izjema so otroci z motnjo pozornosti in koncentracije s hiperaktivnostjo (ADHD) ter otroci s splošno upočasnjenim razvojem (podpovprečne ali mejne intelektualne sposobnosti).

Related Images:

(Skupno 966 obiskov, današnjih obiskov 1)
Dostopnost