Organi šole

Svet zavoda – zavod upravlja 11 članski svet, ki ga sestavljajo: 5 predstavnikov delavcev zavoda, 3 predstavniki ustanovitelja in 3 predstavniki staršev

Strokovni organi zavoda: učiteljski zbor, oddelčni učiteljski zbor, razredniki, strokovni aktivi

Ravnatelj: pedagoški vodja in poslovodni organ zavoda

Svet staršev: predstavniki staršev vseh oddelkov na šoli

Related Images:

(Skupno 2.173 obiskov, današnjih obiskov 1)
Dostopnost